Regulamin

Identyfikacja i własność

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego Właściciel ujawnia swoje dane identyfikacyjne:

 • Właściciel: Kamilla Portala
 • Numer identyfikacji podatkowej: X6069734B
 • Consejo General de los Colegios Médicos de la Comunidad Valenciana Colegio de Alicante
 • Adres: Residencial Princesa Maria 13, Alicante – Hiszpania.
 • E-mail:  info@clinicpsyche.online
 • Strona internetowa:  https://www.clinicpsyche.online

Dane zawodowe: Nr. Rejestracji 0303110036 Oficjalnego Kolegium Lekarzy w Alicante (https://www.coma.es/), dyplom lekarza, Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska (rok 1987) i specjalista psychiatrii, Szpital Akademicki w Uppsali, Szwecja (rok 1999).

Cel

Celem Serwisu jest: działalność medycyny specjalistycznej.

Warunki korzystania z serwisu

Korzystanie z Serwisu zapewnia Status Użytkownika i oznacza pełną akceptację wszystkich klauzul i warunków użytkowania zawartych na stronach:

 • Regulamin
 • Polityka prywatnisci

Jeśli nie zgadzasz się z każdą z tych klauzul i warunków, powstrzymaj się od korzystania z Witryny.

Dostęp do Serwisu nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia relacji handlowej z Właścicielem.

Za pośrednictwem Witryny Właściciel ułatwia dostęp i korzystanie z różnych treści, które Właściciel i / lub jego współpracownicy opublikowali za pośrednictwem Internetu.

W tym celu jesteś zobowiązany i zobowiązany do NIE wykorzystywania żadnej z treści Witryny do nielegalnych celów lub skutków, zabronionych w niniejszej Informacji prawnej lub przez obowiązujące przepisy, szkodliwych dla praw i interesów osób trzecich lub w jakikolwiek sposób mogących uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z treści,  sprzęt komputerowy lub dokumenty, pliki i wszelkiego rodzaju treści przechowywane na dowolnym sprzęcie komputerowym będącym własnością lub zakontraktowanym przez Właściciela, innych użytkowników lub dowolnego użytkownika Internetu.

Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe, które przekazujesz Właścicielowi, mogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie Właścicielowi, który przyjmuje na siebie wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i jakość informacji w nich zawartych zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Należy jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i że w związku z tym Właściciel nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowaniu i sprzęcie) Użytkownika lub w jego dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych, chociaż Właściciel wkłada wszystkie niezbędne środki i podejmuje środki bezpieczeństwa. dogodne, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów.

Przetwarzanie danych osobowych

Ze wszystkimi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych gromadzonych przez Właściciela można zapoznać się na stronie

 • Polityka prywatności

Treść

Właściciel uzyskał informacje, treści multimedialne i materiały zawarte w Witrynie ze źródeł, które uważa za wiarygodne, ale chociaż podjął wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że zawarte informacje są poprawne, Właściciel nie gwarantuje, że są one dokładne, kompletne lub zaktualizowane. Właściciel wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na stronach Serwisu.

Zabronione jest przesyłanie lub wysyłanie za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek nielegalnych lub nielegalnych treści, wirusów komputerowych lub wiadomości, które ogólnie wpływają lub naruszają prawa Właściciela lub osób trzecich.

Zawartość Witryny służy wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie powinna być wykorzystywana ani traktowana jako oferta sprzedaży, prośba o ofertę kupna lub rekomendacja przeprowadzenia jakiejkolwiek innej operacji, chyba że wyraźnie wskazano.

Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, anulowania lub ograniczania zawartości Witryny, linków lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny, bez uprzedniego powiadomienia.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania informacji w Witrynie lub zawartych w sieciach społecznościowych Właściciela.

Polityka cookies

Właściciel uzyskuje i przechowuje następujące informacje o odwiedzających Serwis:

 • Nazwa domeny dostawcy (PSI) i/lub adres IP, który daje mu dostęp do sieci.
 • Data i godzina dostępu do Serwisu.
 • Adres internetowy, który pozyskuje link do strony internetowej.
 • Liczba dziennych odwiedzających każdą sekcję.
 • Uzyskane informacje są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie mogą być powiązane z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem.

Linki do innych stron internetowych

Właściciel może zapewnić dostęp do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem linków wyłącznie w celu poinformowania o istnieniu innych źródeł informacji w Internecie, w których można rozszerzyć dane oferowane w Witrynie.

Te linki do innych stron internetowych nie oznaczają w żadnym wypadku sugestii lub rekomendacji dla Ciebie do odwiedzenia docelowych stron internetowych, które są poza kontrolą Właściciela, więc Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych stron internetowych ani za wynik uzyskany przez podążanie za linkami. Podobnie, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za linki lub linki znajdujące się na powiązanych stronach internetowych, do których zapewnia dostęp.

Ustanowienie linku nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji między Właścicielem a właścicielem witryny, na której link jest ustanowiony, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez Właściciela jego treści lub usług.

Jeśli uzyskujesz dostęp do zewnętrznej strony internetowej z linku, który znajdziesz na stronie, powinieneś przeczytać własną politykę prywatności innej witryny, która może różnić się od polityki prywatności tej witryny.

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelki dostęp do tej Witryny podlega następującym warunkom: powielanie, trwałe przechowywanie i rozpowszechnianie treści lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, które ma cel publiczny lub komercyjny, jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.

Usługi zakontraktowanie

Niektóre usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej www.clinicpsyche.online są zakontraktowane za pośrednictwem platformy www.doctoralia.es dlatego przed zakończeniem procesu zamówienia usługi należy zapoznać się z warunkami prawnymi wspomnianej strony internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Właściciel zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku przerw lub nieprawidłowego działania Usług lub treści oferowanych w Internecie, niezależnie od ich przyczyny. Podobnie, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci, straty biznesowe w wyniku takich upadków, tymczasowe zawieszenie płynu elektrycznego lub jakikolwiek inny rodzaj szkód pośrednich, które mogą być spowodowane przyczynami niezależnymi od Właściciela.

Przed podjęciem decyzji i / lub działań w oparciu o informacje zawarte w Witrynie, Właściciel zaleca sprawdzenie i porównanie otrzymanych informacji z innymi źródłami.

Prawo do wykluczenia

Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do Witryny i oferowanych usług bez uprzedniego powiadomienia, na własną prośbę lub na żądanie strony trzeciej, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają któregokolwiek z warunków niniejszej Informacji prawnej.

Jurysdykcja

Niniejsza Informacja prawna podlega w całości prawu hiszpańskiemu.

Pod warunkiem, że nie ma reguły, która zobowiązuje do czegokolwiek innego, w przypadku jakichkolwiek pytań wynikających z interpretacji, stosowania i zgodności z niniejszą Informacją prawną, a także roszczeń, które mogą wynikać z jej użycia, strony zgadzają się przedłożyć sędziom i sądom prowincji Alicante, wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji prawnej lub chęci zgłaszania uwag na temat Witryny, można wysłać wiadomość e-mail na adres: info@clinicpsyche.online

Wersja

Niniejsza Informacja prawna jest datowana na 24/04/2022, a wszelkie zmiany jej warunków zostaną opublikowane na stronie internetowej.