Med.Dr. kamilla portala, lekarz specjalista psychiatra

O Mnie

Ponad 25 lat w świecie psychiatrii

Med.Dr. Kamilla Portala

Zajmuję się psychiatrią od ponad 25 lat i mam rozległe szkolenia w różnych dziedzinach specjalizacji, badań klinicznych, nauczania i terapii. Miałam okazję studiować, szkolić się i pracować w różnych krajach (Polska, Szwecja, USA i Dania) oprócz Hiszpanii. Przez ostatnie 4 lata pracowałam głównie w psychiatrii cyfrowej.

W mojej praktyce online oferuję konsultacje psychiatryczne oraz terapię indywidualną (stosując podejście psychoanalityczne integrujące inne trendy jak metoda poznawczo-behawioralna, systemowa, Life-Chart, a także metody niewerbalne: techniki wizualizacji i oddychania, ruch, taniec i terapia dźwiękiem).

Wykształcenie

1980-1987 Dyplom lekarza, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. https://www.ump.edu.pl/en

1992-1993 Licencja medyczna, AT, Varberg, Szwecja.

1994-1999 Kompetencje specjalistyczne w psychiatrii, via ST, Szpital Uniwersytecki w Uppsali.

1994-1999 Kompetencje specjalistyczne w psychiatrii, Szpital Uniwersytecki w Uppsali.

1998-2002 Asystent kliniczny, 50% Wydział Neurologii i Psychiatrii, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja.

2001 Doktor nauk medycznych, Uniwersytet w Uppsali, Thesis; Psychopathology in Wilsons disease, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, No. 1101.  

2002-2004 Kompetencje specjalistyczne w zakresie algologii, Centrum Bólu, Szpital Uniwersytecki w Uppsali, Szwecja.

Doświadczenie zawodowe

1989-1992 Lekarz, Oddział specjalistyczny dla pacjentów po udarze, Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska, Göteborg, Szwecja.

1992-1993 Lekarz stażysta (AT), Szpital Regionalny w Varbergu, Szwecja. 

1994-1999 Lekarz rezydent psychiatrii, Szpital Akademicki w Uppsali, Szwecja.

1999-2002 Konsultant Psychiatra, ostra konsultacja i konsultacja Liaison, Szpital Akademicki w Uppsali, Szwecja.

2002-2006 Ordynator i Kierownik Oddziału Psychosomatyki, Centrum Rehabilitacji i Bólu, Szpital Akademicki w Uppsali, Szwecja.

2007-2009 Pracownik naukowy, odpowiedzialny za badania kliniczne nad przewlekłym bólem, Wydział Neuropsychiatrii, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja (20%) oraz pracownik naukowy odpowiedzialny za projekt badań klinicznych w Duńskim Instytucie Przeciwko Torturom, Godność, Kopenhaga. https://www.dignity.dk/en/

2010-2021 Prywatna praktyka psychiatryczna, Torrevieja, Hiszpania.

2018-2020 Ordynator, 50% Telepsychiatria, Przychodnia specjalistyczna Karlskoga; Klinika Psychiatryczna, Szpital Uniwersytecki w Örebro, Szwecja.

2022 – Prywatny gabinet psychiatryczny online, obecnie za pośrednictwem platformy Doctoralia.es

Nauczanie i badania

1996-2001 Szkolenie podyplomowe (doktorat naukowy) https://www.uu.se/en/

1998-2002 Asystent kliniczny w Sekcji Psychiatrii, Wydział Neurologii, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja. Nauczyciel akademicki modułu Psychiatria dla studentów medycyny, pielęgniarek, fizjoterapeutów na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji.

2003 PhD Supervisor Training Course, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja.

2004 Nauczyciel akademicki, kurs szkoleniowy, poziom 4, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja.

2002-2006 PhD Supervisor / Nadzór doktorancki na Wydziale Neurosciencia Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja.

2006-2009 Stanowisko pracownika naukowego 20% na Wydziale Neurosciencia Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja. 

2007-2009 Pracownik naukowy, odpowiedzialny za badania nad bólem przewlekłym, na Wydziale Neuropsychiatrii Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja (20%) oraz pracownik naukowy odpowiedzialny za projekt badań klinicznych w Duńskim Instytucie Przeciwko Torturom, Godność, Kopenhaga https://www.dignity.dk/en/

Szkolenie terapeutyczne

1996-1997 Kurs psychoterapii dla psychiatrów, zgodnie z APA (doc. Roland Berg), Krajowa Dyrekcja Zdrowia w Szwecji, Sztokholm.

1997-1998 Edukacja w zakresie psychologii analitycznej (inspirowana przez C.G.Junga), Wydział Psychologii Analitycznej, Esta & Sköndal Högskola, Sztokholm, Szwecja.

2002-2003 Hellinger Family System Training (Dyrektor Charlotte Palmgren), Szwedzki Instytut Hellingera, Sztokholm.

2017-2020 Szkolenie facylitatora Biodanza Rolando Toro System, SRT, https://www.biodanza.org/, School of Biodanza SRT w Alicante (Dyrektor Luis Otavio Pimental).

Kwiecień 2021 Safe & Sound Protocol, SSP. Training Online (zainspirowany teorią poliwagalną dr Stephena Porgersa) autoruyzowany przez The International Institute of Credentialing and Continuing Education, IICCE.  https://integratedlistening.com/

Artykuły i publikacje

Oryginalne artykuły: https://www.researchgate.net/profile/Kamilla-Portala

K. Portala, K. Westermark, L. von Knorring, L. Exelius. Psychopathology in treated Wilson’s disease determined by means of Comprehensive Psychopathological Rating Scale. Acta Psychiatr Scand. 2000 Feb;100:104-109.

K. Portala, S. Levander, K. Westermark, L. Exelius, L. von Knorring. Pattern of neuropsychological deficits in patients with treated Wilson’s disease. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2001 Dec; 251: 262-268.

K. Portala, K. Westermark, L. Exelius, L. von Knorring. Personality traits in treated Wilson’s disease determined by means of Karolinska Scales of Personality (KSP). Eur Psychiatry. 2001 Sep; 16: 362-371.

K. Portala, K. Westermark, L. Exelius, J-E. Broman. Sleep in patient with treated Wilson’s disease; a questionnaire study. Nord J Psychiatry. 2002; 56: 291-297.

K. Portala, E. Waldenström, L. von Knorring, K. Westermark. Psychopathology and personality traits in patients with treated Wilson disease grouped according to gene mutations. Ups J Med Sci. 2008;113(1):79-94.

AJ. Silvemark, H. Källmén, K. Portala, C. Molander. Life satisfaction in patients with long-term non-malignant pain-relation to demographic factors and pain intensity. Disabil Rehabil.2008; 30(25):1929 – 37.

AJ. Silvemark, H. Källmén, K. Portala, C Molander. Life satisfaction in patients with long-term non-malignant pain – relating LiSat-11 to the Multidimensional Pain Inventory (MPI). Health Qual Life Outcomes. 2008 Sep 23;6:70.

Artykuły przeglądowe

K. Portala. Psychopathology in Wilson’s disease. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, No. 1101. 2001.

GB. Jansen, C. Edlund, P. Grane, C. Hildingsson, M. Karlberg, H. Link, U. Måwe, K. Portala, B. Rydevik, Y. Sterner; Whiplash injuries: diagnosis and early management. The Swedish Society of Medicine and the Whiplash Commission Medical Task Force. Eur Spine J. 2008 Oct;17 Suppl 3:S355-417.

Pozostała działalność badawcza

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe badanie farmakologiczne:

E. Leinonen, J. Skarstein, K. Behnke, H. Ågren, J.Th. Helsdingen and the Nordic Antidepressant Study Group. Efficacy and tolerability of mirtazapine versus citalopram: a double-blind, randomized study in patients with major depressive disorder. International Clinical Psychophrmacology. 1999; 4:329-337.