Välkommen till Psykiatriska Kliniken Psyche online
Vi erbjuder högkvalificerad privat psykiatrisk vård online utifrån patients behov.
BOKA TID
Välkommen till Psykiatriska Kliniken Psyche online
Vi erbjuder högkvalificerad privat psykiatrisk vård online utifrån patients behov.
BOKA TID
Välkommen till Psykiatriska Kliniken Psyche online
Vi erbjuder högkvalificerad privat psykiatrisk vård online utifrån patients behov.
BOKA TID
Previous
Next

Klinik Psyche online är ett säkert och professionellt digitalt utrymme som skapades av önskan att kombinera högkvalitativa psykiatriska tjänster med tillämpning av tvärvetenskaplig modern psykiatri, med hjälp av digital teknik. Vårt huvudmål är att erbjuda högkvalificerad privat psykiatrisk vård online utifrån patientens behov, i deras miljö och på lika villkor.

Psykiatri är den del av medicinen som är dedikerad till studier, diagnos, behandling och förebyggande av psykiska sjukdomar av organisk och icke-organisk natur. På senare tid har det skett en betydande utveckling i behandlingen av psykiska störningar, såsom utvecklingen av digital psykiatrin, vilket möjliggör större tillgänglighet och högre kvalitet för patienten.

MD. KAMILLA PORTALA

25 års erfarenhet inom psykiatri

MD. Kamilla Portala (Nr. Col. 03-0310036) har varit engagerad i psykiatri i mer än 25 år och har omfattande utbildning inom olika områden av specialitet (se nedan), klinisk forskning, undervisning och terapi. Dessutom har hon haft möjlighet att studera, utbilda sig och arbeta (både inom offentlig och privat hälsovård), i olika länder (Polen, Sverige, USA och Danmark) förutom Spanien. De senaste 4 åren har hon mest arbetat inom digital psykiatri. I sin online-praktik erbjuder hon både psykiatriska konsultationer och individuell psykoterapi.

Specialiteter och expertområden:

Vuxenpsykiatri

Allmän psykiatri är den som vanligtvis behandlar vuxna som har någon typ av psykisk ohälsa, till exempel: humörstörningar som depression eller bipolaritet, ångestproblem, fobier, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom, drogmissbruk, psykotiska eller anpassningsstörningar (familj, socialt eller arbete) som är vanligtvis den främsta orsaken till konsultation.

Neuropsykiatri

Neuropsykiatri är en disciplin som studerar samband mellan nervsystemet och psykiska sjukdomar, liksom deras behandling, inklusive grupper av diagnoser som vanligtvis ställs i barndomen, såsom ADHD, autismspektrumstörningar eller Tourettes syndrom.

Liaison Psychiatry

Nar vi bli fysisk sjuka påverkas vi nästan alltid också känslomässig. Konsultations psykiatri kännetecknas av att fungera som en länk mellan de psykiatriska och medicinska aspekterna som involverar lidande av en sjukdom. Situationer som erfarenhet av en kronisk, sällsynt eller alvarlig sjukdom, integrationen av behandling i det dagliga livet, behandling av stress, ångest eller depression, som kan uppstå i samband med fysisk sjuka ar vanligtvis orsaken till konsultation.

Geriatrisk psykiatri

En gren av psykiatrin med fokus på behandling av psykiska störningar som förekommer på ålderdomen. Diagnos och behandling av patienten är lika viktigt som medicinsk information för vårdgivare och familj.