KLINIK Psyche online

Konsultation Online

Vi erbjuder högkvalificerade privata psykiatriska tjänster online

Fördelar med psykiatrisk konsultation online

Begränsningar av psykiatriska konsultationer online

                           Vanligtvis följer både online och face-to-face psykiatrisk konsultation samma steg:

01.

Under det första besöket (kan behövas flera besök om det inte finns någon medicinsk dokumentation) ställer vi en diagnos: personlig historia, social och familjesammanhang, daglig funktion och psykiatrisk undersökning.

02.

Frekvensen av återbesök beror på utvecklingen av varje patients sjukdom. Vi anser att det är mycket viktigt att involvera patienten i beslutsfattandet.

03.

Patientvård ur vår synvinkel bygger inte bara på medicinsk och terapeutisk hjälp, men även att tillgodose nödvändig information till patienten om diagnos, behandling och prognos

För att kunna erbjuda en psykiatrisk online-bedömning en klinik Psyche behöver vi först ditt samtycke till vår integritetspolicy, som du kommer att kunna komma åt vid bokning av ett e-besök på plattformen Doctoralia.es.