Med.Dr. Kamilla Portala, leg.läkare, specialist i Psykiatri och Smärtlindring

Över 25 år i psykiatrins värld

OM

Med.Dr. Kamilla Portala

Jag har varit engagerad i psykiatrin i över 25 år och har omfattande utbildning inom olika specialområden, klinisk forskning, undervisning och terapi. Jag fick möjlighet att studera, utbilda mig och arbeta i olika länder (Polen, Sverige, USA och Danmark) förutom Spanien. De senaste 4 åren har jag främst arbetat inom digital psykiatri.

I min online-praktik erbjuder jag psykiatriska konsultationer och individuell terapi (med hjälp av ett psykoanalytiskt tillvägagångssätt som integrerar andra trender som CBT, systemisk, Life-Chart, liksom icke-verbala metoder: visualisering och andningstekniker, rörelse, dans och ljudterapi).

Utbildning

1980–1987 Läkarexamen, Poznan Universitet av Medicinska Vetenskaper, Polen. https://www.ump.edu.pl/en

1992-1993 Läkarlegitimation, via AT, Varberg, Sverige.

1994-1999 Specialistkompetens i psykiatri, via ST, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

1999-2001 Klinisk assistent i Psykiatri, 50% tjänst vid Inst. for Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala Universitet, Sverige.

2001 Medicine doktorsexamen, Uppsala Universitet, Avhandling: Psychopathology in Wilsons disease, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, No. 1101.  

2002-2004 Specialistkompetens i Algologi, Smärtlindring, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sverige.

Klinisk kompetens /erfarenhet

1989-1992     UL, Strokeavdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.

1992-1993    AT, Varbergs sjukhus, Varberg, Sverige. 

1994-1999     ST inom psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige.

1999-2002   Avdelningsläkare, 50% tjänst vid Allmänpsykiatriska klinik, Akademiska sjukhuset,

1999-2002 Klinik assistent i psykiatri, 50% tjänst vid Institution För Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala Universitet, Sverige. 

2002-2006 Överläkare, Allmänpsykiatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Enhetschef och medicinsk ansvarig för Psykosomatiska smärtenhet, (öppen och slutenvård), Neurocentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige. 

2007-2009  Forskare, ansvarig för klinisk forskning projekt om kronisk smärta, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet (20%) och forskare, ansvarig klinisk forskning projekt vid Danish Institute Against Torture, Dignity,  Köpenhamn  https://www.dignity.dk/en/

2010-2021 Privat psykiatrisk praktik i Torrevieja, Spanien.

2018-2020 Överläkare, 50% distansarbete, Telepsykiatri, Allmänpsykiatrisk ÖVM Karlskoga; Allmänpsykiatriska klinik, Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige.

2022– Privat psykiatriskt praktik online, för närvarande via plattform Doctoralia.es

Undervisning och forskning

1996-2001 Forskarutbildning vid Institution för Neurovetenskap, Psykiatri,  https://www.uu.se/en/

1998-2002 Klinisk assistent vid psykiatrisektionen, Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala universitet. Lektor och handledare för psykiatrimodulen för läkarstudenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter vid Uppsala universitet.

2003 PhD Supervisor training Course, Uppsala Universitet.

2004 Universitetslärare, Utbildning, Nivå 4, Uppsala Universitet.

2002-2006 Doktorandhandledning vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala universitet.

2006-2009 Forskartjänst 20% vid Institution För Neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala Universitet, Sverige. 

2007-2009 Forskare, ansvarig för klinisk forskning projekt om kronisk smärta, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet (20%) och forskare, ansvarig klinisk forskning projekt vid Danish Institute Against Torture, Dignity,  Köpenhamn  https://www.dignity.dk/en/

Terapeutisk utbildning

1996-1997 Psykoterapiutbildning för psykiatriker, SK- kurs 5:13 (kursledare, doc. Roland Berg), Socialstyrelsen, Stockholm.

1997-1998 Utbildning i analytisk psykologi (inspirerad av C.G.Jung), Institutionen för analytisk psykologi, kursledare Kurt Almqvist, Esta & Sköndal Högskola, Stockholm, Sverige.

2002-2003 Hellinger Family System Training (direktör Charlotte Palmgren), Svenska Hellingerinstitutet, Stockholm.

2017-2020 Utbildning av Biodanza Facilitator, Biodanza System Rolando Toro, SRT, https://www.biodanza.org/, School of Biodanza SRT i Alicante (direktör Luis Otavio Pimental).

April 2021 Safe & Sound Protocol, SSP. Training Online (inspirerad av polyvagal teori av Dr. Stephen Porgers) ackrediterad av The International Institute of Credentialing and Continuing Education, IICCE.  https://integratedlistening.com/

Artiklar och publikationer

Originalartiklar: https://www.researchgate.net/profile/Kamilla-Portala

K. Portala, K. Westermark, L. von Knorring, L. Exelius. Psychopathology in treated Wilson’s disease determined by means of Comprehensive Psychopathological Rating Scale. Acta Psychiatr Scand. 2000 Feb;100:104-109.

K. Portala, S. Levander, K. Westermark, L. Exelius, L. von Knorring. Pattern of neuropsychological deficits in patients with treated Wilson’s disease. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2001 Dec; 251: 262-268.

K. Portala, K. Westermark, L. Exelius, L. von Knorring. Personality traits in treated Wilson’s disease determined by means of Karolinska Scales of Personality (KSP). Eur Psychiatry. 2001 Sep; 16: 362-371.

K. Portala, K. Westermark, L. Exelius, J-E. Broman. Sleep in patient with treated Wilson’s disease; a questionnaire study. Nord J Psychiatry. 2002; 56: 291-297.

K. Portala, E. Waldenström, L. von Knorring, K. Westermark. Psychopathology and personality traits in patients with treated Wilson disease grouped according to gene mutations. Ups J Med Sci. 2008;113(1):79-94.

AJ. Silvemark, H. Källmén, K. Portala, C. Molander. Life satisfaction in patients with long-term non-malignant pain-relation to demographic factors and pain intensity. Disabil Rehabil.2008; 30(25):1929 – 37.

AJ. Silvemark, H. Källmén, K. Portala, C Molander. Life satisfaction in patients with long-term non-malignant pain – relating LiSat-11 to the Multidimensional Pain Inventory (MPI). Health Qual Life Outcomes. 2008 Sep 23;6:70.

Översiktsartiklar

K. Portala. Psychopathology in Wilson’s disease. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, No. 1101. 2001.

GB. Jansen, C. Edlund, P. Grane, C. Hildingsson, M. Karlberg, H. Link, U. Måwe, K. Portala, B. Rydevik, Y. Sterner; Whiplash injuries: diagnosis and early management. The Swedish Society of Medicine and the Whiplash Commission Medical Task Force. Eur Spine J. 2008 Oct;17 Suppl 3:S355-417.

Annan forskningsrelaterad verksamhet

Multicenter, randomiserad, dubbelblind farmakologisk studie:

E. Leinonen, J. Skarstein, K. Behnke, H. Ågren, J.Th. Helsdingen and the Nordic Antidepressant Study Group. Efficacy and tolerability of mirtazapine versus citalopram: a double-blind, randomized study in patients with major depressive disorder. International Clinical Psychophrmacology. 1999; 4:329-337.